Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Güvenliği Zorunluluğu

Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Güvenliği Zorunluluğu

Az tehlikeli iş yerlerinde İş Güvenliliği Zorunluluğu hakkında  6331 sayılı Kanunun 38inci maddesine göre, SGK işyeri sicil numarası olması ve en az 1 çalışanı olması kanun kapsamında değerlendirilmenize yol açıyor.

1 Temmuz 2020 itibari ile çalışan sayısı 50nin altındaki az tehlikeli işyerlerinde ne olacağı sorusu sıkça soruluyor. Bunun nedeni mevzuatta zaman içerisinde birçok değişiklik ve ertelemenin olması ve de torba yasalarda da düzenlemelerin yapılması. Bu karışıklığı gidermek adına   biz de Momentum OSGB olarak çalışan sayısı 50nin altında olan az tehlikeli işyerlerini ilgilendiren konuya bir açıklama getirmek ve bu soru işaretlerini ortadan kaldırmak istedik.

Kanundaki değişikliklerin gelişimi şu şekilde oldu;

50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile kamu kurumları için 6331 sayılı Kanunun yayım tarihi olan 30.06. 2012 tarihinden itibaren iki yıllık bir süre öngörülmüştür. Henüz iki yıllık süre dolmadan bu işyerleri için, uygulamada 6495 sayılı Kanunla değişikliğe gidilerek yasal süre 01.07. 2016 tarihine ertelenmiştir. Daha sonra 6745 sayılı Kanunla süre bir yıl daha ertelenerek, 01.07.2017 tarihi olarak belirlenmiştir. En son 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bu süre şu an için 01.07.2020 olarak belirlenmiştir.

MADDE 86 – 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fırkasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2017” ibaresi “1/7/2020” şeklinde değiştirilmiştir.

Çalışan sayısı 50den az ,Az tehlikeli işyerlerinde Kanunla uzatılan üç yıllık bu süreçle birlikte, işyerleri ile ilgili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açılan sertifika programlarına katılan işverenlere kendi işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirme imkânı da getirilmiştir.

Sonuç olarak 50den az Az tehlikeli işyeri bulunan işverenlerin İs güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 2 seçenek sunulmuştur.

1-Her işyerinde bir işveren ya da işveren vekili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açılan sertifika programlarına katılarak uzmanlık eğitimi alacak ve işyerindeki İş Güvenliği yükümlülüklerini (eğitim, risk analizi,acil eylem planı vb) yerine getirecektir. Çalışanların tetkik ve muayene hizmetleri dışarıdan temin edilecektir.

2-Bizim gibi bir OSGB firmasından aylık görevlendirme yapılarak hizmet alınacaktır.

1. Seçeneğin uygulanması işveren için  çok zor olacak ve sonuç  yeterli ve verimli olmayacaktır.

Aylık görevlendirmenin en önemli getirisi işyerinde  İş Güvenliği hizmetinin süreklilik arz etmesi olacaktır. Böylece herhangi bir denetim , olası bir kaza veya sağlık sorunlarının da önleyici tedbirleri yerinde alınmış olacaktır.

Sık sorulan sorular:

Az tehlikeli 10 dan az işyerleri için mi 50 den az işyerleri için mi zorunluluk geliyor?

Artık 10 dan az diye bir kavram yok. Eski mevzuatta geçen bir kavramdı.  Yani artık az tehlikeli işyerleri 50 den az ve fazla olarak ikiye ayrılıyor diyebiliriz.

1 çalışanım var bu kanun beni de kapsıyor mu?

Evet kapsıyor . SGK işyeri sicil numarası olması ve en az 1 çalışanı olması kanun kapsamında değerlendirilmenize yol açıyor.

Hangi OSGB den hizmet almalıyım?

OSGB ler bakanlıktan yetkilendirilmiş özel kuruluşlardır. Aynı ilde veya komşu il sınırlarında hizmet veren herhangi bir OSGB den hizmet alabilirsiniz.

Birden fazla SGK işyeri sicil numarası olan işyerim var her biri için ayrı hizmet mi almalıyım?

Evet. İş Güvenliğinde SGK işyeri sicil numarasına göre işlem yapılır ve her Sgk işyeri sicil numarası için ayrı dosya açılır.

Tehlike sınıfımı nasıl öğrenebilirim?

Monentum OSGB yi arayarak işyeri tehlike sınıfınızı uzmanlarımızdan öğrenebilirsiniz. Ayrıca SGK işyeri sicil numaranızda ilk haneden sonraki 4 hane nace kodunuzu göstermektedir. Nace kodu listesinden de tehlike sınıfınızı öğrenebilirsiniz

İs güvenliği hizmeti almaya nasıl başlayabilirim?

Bizi arayarak işyerinizin tehlike sınıfını ve aylık alması gereken hizmet içeriğini ücretsiz olarak öğrenebilirsiniz

Kuruluşunuza özel çözüm önerilerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Tel: 0216 572 01 71